imece, kuruluşundan bu yana sürdürdüğü etki odaklı yolculuğunu Öğrenimler Raporu’nda yayımladı!


Toplumsal, çevresel ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere bireyleri ve kurumları bir araya getiren, ATÖLYE, S360 ve Zorlu Holding’in kurucu ortaklığında 2016 yılında kurulan sosyal inovasyon platformu imece, kurulduğu ilk günden bu yana sivil toplum, iş dünyası ve akademi iş birliğiyle gerçekleştirdiği çalışmalardan örnekleri ve etki yolculuğunda edindiği içgörüleri ortaya koyan ‘Öğrenimler Raporu’nu yayımladı. imece, Öğrenimler Raporu’nda, birlikte çalıştığı birçok paydaşının, görüş ve geri bildirimlerine yer vererek ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Toplumsal konularda, bilinen rekabet anlayışının da ötesinde birlikte değer yaratarak ilerleyen şirketlerin daha güçlü etki yaratabileceğini ve küresel meselelerin çözümünü hızlandırabileceğini dile getiren Zorlu Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Şahika Özcan Ortaç“Zorlu Holding olarak, Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz doğrultusunda belirlediğimiz sürdürülebilirlik odaklı hedeflere paydaş temelli, kapsayıcı bir yaklaşımla ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bu amaçla daha iyi bir gelecek için çalışırken radikal işbirlikleri kurarak etki alanımızı genişletmeye odaklanıyoruz. Bu yaklaşımın en değerli örneklerinden biri olan, kurucuları arasında yer aldığımız sosyal inovasyon platformu imece ile 2016 yılından bu yana değer yaratan bir işbirliği içindeyiz. imece, geçen zaman içinde kayda değer bir olgunlaşma süreci yaşadı. Farklı disiplinlerden bireyler ve farklı yapıdaki birçok kurum imece çatısı altında bir araya gelerek daha iyi bir gelecek adına birlikte çalışma fırsatı yakaladı. imece’nin bu işbirliklerinden edindiği deneyimleri ekosistemle paylaşabilmek üzere, kurulduğu 2016 yılından bu yana gerçekleştirdiği programlar ve yürütülen projelere dair içgörülerinden oluşan Öğrenimler Raporu’nun, sosyal inovasyon ekosisteminin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, bu sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

 

imece olarak bugüne kadar gerçekleştirdikleri tüm çalışmaları konu alan, aynı zamanda geçirdikleri tüm süreçlerin öğrenimlerini de kapsayan bir raporu paylaşmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden imece Yöneticisi Zeynep Erdoğan, “imece kurulduğu günden bu yana, mesele edindiği alanlarda farklı yapılardaki güçlü potansiyellere sahip işbirliklerinin ortaya çıkmasını tetikliyor. Bu işbirliklerinden aldığı güçle, ülkemizde sosyal inovasyon ve sosyal girişimciliğin de ötesinde etki girişimciliğinin gelişmesi için çalışıyor. imece’nin edindiği öğrenimlerin, karmaşık ve iç içe girmiş küresel meselelerde, insanı ve doğayı merkezine alan çözümleri desteklemek isteyen gençler, girişimciler ve etki odaklı aktörler için ilham verici olmasını umuyoruz. imece olarak bundan sonra da, daha adil ve sürdürülebilir bir gelecek amacıyla yaptığımız çalışmaları çoklayarak kurum ve kuruluşların gündeminde yeni mesele ve çözümleriyle yer almayı sürdüreceğiz. Bu doğrultuda; iş dünyasının, girişimcilerin, değişim öncüsü gençlerin, akademinin, kamunun, sivil toplumun, aracı kurumların ve uluslararası kuruluşların iş birliğine dayalı benzer çabalarının da karşılık bulacağına inanıyor ve her bir yapıya kolektif etkiyi büyütme davetinde bulunuyoruz.” dedi. 

 

43 sosyal, 7 etki girişimine destek

imece, mevcut problemlerin çözümü ve daha sürdürülebilir bir gelecek için sistemsel dönüşümü tetikleyen en önemli aktörlerin “sosyal girişimciler” olduğunu savunuyor. 2016-2020 yılları arasında Zorlu Holding’in ana partnerliğinde yürütülen “Nitelikli Eğitim”“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Eşitsizliklerin Azaltılması” temalarına odaklanan Destek Programı kapsamında 43 sosyal girişimin fikir aşamasından ürün haline gelmesine kadarki süreçte destek sağlandı. 

 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşma yolunda artan hızlanma ihtiyacı doğrultusunda ise imece, Kasım 2020’de büyüme aşamasındaki etki girişimcilerinin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde destek programını bir “etki hızlandırıcı” programına dönüştürdü. imece impact adı verilen program kapsamında, sosyal girişimcilerin etkilerini kanıtlamaları ve ürettikleri  etkileri görünür kılmaları amaçlandı. 3’ü Döngüsel Ekonomi, 4’ü Nitelikli Eğitim alanına odaklanan 7 girişime etki modellemeleri ve raporlamalarının yanı sıra mentorluk, iletişim, hukuk gibi alanlarda da destekler sunuldu. Programa dahil olan tüm girişimlerin etki raporları yayımlandı.

 

imeceLAB: Gençler için değil gençlerle birlikte…

imece ayrıca “gençler için değil, gençlerle beraber” yaklaşımıyla hayata geçirdiği açık inovasyon laboratuvarı imeceLAB ile gençlere yönelik birçok program gerçekleştirdi. imeceLAB, lise ve üniversite öğrencilerinin toplumsal, ekolojik ve kültürel dinamikler hakkında yetkinlikler kazanması ve ilgili meselelere kolektif bir şekilde çözüm önerileri sunması için onları destekleyen açık bir sosyal inovasyon laboratuvarı olarak tasarlandı. Sivil toplum, akademi, özel sektör ve kamu kurumlarından birçok paydaşın kaynaklarının ve uzmanlık alanının bir araya getirildiği çok paydaşlı bir yaklaşım üzerine kurgulanan imeceLAB programları, bir kurumun ana partnerliğinde ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasından belirlenen bir tema etrafında şekilleniyor. imeceLAB komünitesinde Türkiye’nin farklı bölgelerinden 4000’e yakın genç yer alıyor. Bu komüniteye dahil olan ve programlara katılan gençler, ele alınan toplumsal meselelerin çözümü için geliştirilen yenilikçi fikir ve projeleri yaparak keşfedecekleri bir deney alanında çözümün parçası oluyor.

 

imece etki ekosisteminin gelişmesi için alan yaratıyor…

2021 yılında gerçekleştirilen imece summit “Geleceğe Etki Zirvesi”; Türkiye ve dünyadan farklı alanlara odaklanan 3000’in üzerinde bireyi bir araya getirdi. Daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dönüşüm ihtiyacının altını çizen Zirve, Zorlu Holding’in ev sahipliğinde, imece’nin yürütücülüğünde, ATÖLYE, BMW Foundation, B Lab Europe, S360 ve SIX’in içerik ve ağ partnerliğinde gerçekleştirildi. “Etki yaratan topluluklar”, “etki yaratan finans”, “etki yaratan iş dünyası”, “etki yaratan liderlik” ve “etki yaratan organizasyonlar” temaları etrafında, 135 dönüşüm öncüsü konuşmacının katılımıyla 40’a yakın oturum gerçekleştirildi. Zirve’de mevcut sistemi insanlara, çevreye ve gezegene hizmet edecek şekilde dönüştürmenin artık bir zorunluluk olduğunun altı çizildi. Daha inovatif ve sürdürülebilir bir dönüşüme ihtiyaç olduğu, bu dönüşümün kurumlardan bireylere, iş dünyasından sivil topluma kadar topyekûn bir işbirliğinden geçtiği vurgulandı.

 

imece’de yeni gündem: Daha proaktif, progresif ve anlam odaklı bir yaklaşım keşfi

imece Öğrenimler Raporu’nda geleceğe yönelik yaklaşımlar da yer alıyor. imece önümüzdeki dönemde; toplumsal kaygıların, belirsizliklerin, iklim krizinin ve artan eşitsizliklerin yoğun bir şekilde gündemde yer aldığı 2020’li yıllarda daha proaktif, progresif ve anlam odaklı bir yaklaşımın nasıl yaratılabileceğini keşfetmeye odaklanacak. Bunun için topluluklar, gençler ve girişimcilerle etkiyi odağına alan programlar üzerinden ilişkiler kurmak ve bu ilişkilerden çıkan deneyimleri paylaşılabilir hale getirmek imece’nin temel yol haritası olacak.

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir